บริษัท นิลิคอน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาฝึกงานทุกคนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับงานเรา เรียนรู้ประสบการณ์จริง ร่วมทั้งมีส่วนร่วมในงาน เราพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ เฉพาะทาง เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง

NILECON INTERNSHIP

  • ฝึกงาน Front,Back-End / PHP, C# .NET URGENT
  • ฝึกงาน Mobile Developer URGENT
  • ฝึกงาน Desinger URGENT
  • ฝึกงานด้านอื่นๆ
  • Part-Time / แลกเปลี่ยนต่างชาติ
  • อื่นๆ

“ผมเองก็เกิดจากการได้รับโอกาสเช่นกันและทีมงานของผม ก็พร้อมต้อนรับน้องๆ นักศึกษาทุกสาขา เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา ยินดีต้อนรับมาเป็น นิลิคอน ด้วยกัน. เราพร้อมพลักดันเด็กรุ่นใหม่ให้มีความสามารถ”

Mr. Nutchapisitd  Aekphatcharaphan

Managing Director

ฝึกงานที่ Office :  Online Store สาขาห้วยขวาง  MRT ห้วยขวาง ประตู 2  อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 20 ห้อง 2001-2002

น้องๆ นักศึกษาฝึกงานสามารถเลือกอยู่ฝ่ายงานที่ตรงกับสิ่งที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็น ด้าน Programing หรือ Design โดยเราให้อิสระกับนักศึกษาอย่างเต็มที่ ในการออกความเห็นและมีส่วนร่วมกับการตัดสินในโครงการที่รับผิดชอบ เราพร้อมรับและเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา เข้าร่วมงานกับทางเรา

นอกจากนี้ทางเราพร้อมยินดี ส่งเข้าอบรมและประกวดการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ รวมกับในอีกหลายองค์กรชั้นนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ให้แด่นักศึกษาที่ร่วมเป็น Internship กับเรา

นักศึกษาที่สนใจเข้ารับการฝึกงาน  ส่ง RESUME   พร้อมบอกว่า  “อยากจะสมัครฝึกงานในตำแหน่งอะไร?”  มาที่  Email :  internship@nilecon.com