BTS Skytrain

CopyRight : © Bangkok Mass Transit System Public Company Limited.

Open iTunes to buy and download apps.

+ This app is designed for both iPhone and iPad
FREE
  • Category: Travel
  • Updated: 1 August 2018
  • Version: 1.0(1)
  • Size: 45.01MB

Description

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
แอปพลิเคชั่น สำหรับการเดินทางที่จะช่วยคำนวณค่าเดินทางโดยสารด้วย BTS พร้อมทั้งแสดงแสดงรูปแบบการเดินทาง ในโหมดต่างๆ รวมไปถึง คำแนะนำในการเดินทาง ในกรณีที่ต้องการค้นหาเส้นทาง โดยมีฟังก์ชั่นการทำงานต่างมากมาย อาทิเช่น การแจ้งเตือนการเดินรถ กรณีเกิดปัญหาการเดินรถไฟฟ้า BTS หรือ การแจ้งความหนาแน่นของผู้โดยสาร อีกทั้ง ยังมีฟังก์ชั่นการใช้งาน AR สำหรับดูจุดทางออกที่สะดวกและง่ายต่อผู้ใช้งาน

คุณลักษณะ :
– ระบบแจ้งเตือนการเดินรถไฟฟ้า ให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบก่อนการเดินทางได้
– ระบุปลายทาง ในการเดินทางได้ หรือ เลือกสถานี ที่ต้องการเดินทาง เพื่อคำนวณเวลา และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้
– แสดงผลข้อมูลทางออก และ สิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานีได้
– แสดงข่าวสาร และ ข้อมูลต่างๆ ของการวิธีการใช้งาน และ การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า บีทีเอส
– แสดงระบบการแจ้งเตือนแบบ Real Time และ สามารถแชร์ เหตุการณ์นั้นๆได้

ฟังก์ชั่นใหม่ ! AR Map ที่จะสามารถดูข้อมูลสถานที่ สำหรับทางออกของแต่ละสถานี เมื่อท่านไปอยู่ในจุดสถานี นั้นๆ ได้

**แอพพลิเคชั่นตัวนี้สามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตได้ทุกเครือข่าย

© Bangkok Mass Transit System Public Company Limited.  powered by Nilecon Thailand Support
Category : –  |  Version|  © Bangkok Mass Transit System Public Company Limited.
Compatibility: ต้องใช้ iOS 9.0 ขึ้นไป ใช้ได้บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ iPod touch

Tagged under: