SENA360

กว่า 30 ปี ที่บริษัทเสนาดีเวลลอปเม้นท์จำกัด(มหาชน) หรือ SENA ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วยความโปร่งใสและเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อ ภายใต้แบรนด์ PITI / NICHE / THE KITH / SENA PARK GRAND / SENA VILLE เป็นต้น