N Health

CopyRight : © N Health Headquarter (Soi Soonvijai)

Open Browser from URL : http://weblabonline.nhealth-asia.com/website/ 

Description

ตรวจสุขภาพกับโปรแกรมตรวจ ตามไลฟ์สไตล์หรือตามปัญหาและความสนใจของคุณที่ N Health ซื้อง่าย มีบริการถึงบ้าน ตรวจเร็ว กลับบ้านได้ทันที มีแพทย์ให้คำแนะนำ ตรวจได้ทุกวัย Courses: ตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน, ตรวจมะเร็ง, ตรวจร่างกายเช็ค 8 วิตามิน, ตรวจความพร้อมมีบุตร

 

บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์อย่างครบวงจร
ตั้งแต่การทดสอบพื้นฐานไปจนถึงการทดสอบทางการแพทย์ที่ซับซ้อน

เราสามารถทำการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่ซับซ้อนที่ช่วยในการวินิจฉัยหรือการตรวจพบโรค สามารถวัดการพัฒนาของโรคหรือการฟื้นตัวจากโรคหรือให้การยืนยันว่าบุคคลหนึ่งไม่เป็นโรค เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ทำการวิเคราะห์ผ่านห้องปฏิบัติการของเรา

 

นอกจากการทดสอบที่เราดำเนินการแล้ว เรายังให้บริการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการและบริการทดสอบเพื่อการวิจัยทางคลินิกอีกด้วย

เรามีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล ที่ออกแบบเพื่อช่วยในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การขาดแคลนนักเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนการลงทุน โดยทีมนักเทคนิคการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ด้านการจัดการห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO

 

ลูกค้าจะเข้าถึงเทคโนโลยีการวินิจฉัยและการทดสอบที่ทันสมัยและมีความซับซ้อน ซึ่งจะพัฒนาคุณภาพการทดสอบให้ทั้งรวดเร็วและแม่นยำขึ้น เพื่อยกระดับความปลอดภัยของผู้ป่วยและประสบการณ์ในการรักษา

© N Health Headquarter (Soi Soonvijai) >>  powered by Nilecon Thailand Support

Category : Website  |  Version 1.0.1 |  © N Health Headquarter (Soi Soonvijai)
Compatibility:  HTML5, CSS3, SVG and other technologies in various browsers.

Tagged under: